El buen amor en la pareja

8 juny 2020

El buen amor en la pareja

(2014)
Garriga, Joan
Barcelona: Destino

Un títol suggeridor, un contingut ferm, clar, i profund, que ens condueix des d’allò més quotidià de la relació de parella fins a la profunditat de l’espiritualitat.   Joan Garriga, psicòleg gestaltista i expert en constel.lacions familiars, amb més de quinze anys de treball amb parelles per diferents llocs del món, ens mostra amb gran senzillesa les claus que permeten obrir la mirada per a fer de la parella un lloc de relació sense trampes ni embuts, un projecte comú per aprendre a estimar el “real”, és a dir practicar el “bon amor”   Una guia per al món terapèutic i per a qui desitgi investigar i nodrir la seva pròpia relació de parella.

Ampliar comentari

Partint, amb gran transparència, de la seva pròpia vivència personal en les seves relacions de parella i de la seva experiència professional com a terapeuta, Joan Garriga va mostrant, capítol a capítol, els diferents elements que considera claus per al benestar, el bon amor i el bon viure en la parella.

A l’inici assenyala que el propòsit del llibre consisteix en: “aprender a amar, integrar y gozar lo real entre ambos, mientras nos desprendemos con cariño de nuestras idealizaciones”. La parella com un espai de llibertat i acceptació “porque somos exactamente como somos y dejamos que el otro sea exactamente como es”.

Ens proporciona allò que qualifica com una bona notícia “nadie puede hacerte infeliz” i allò que assenyala com una mala notícia “nadie puede hacerte feliz”. Una profunda reflexió que va més enllà de la parella, ja que ens porta a una reflexió de vida. Des d’aquí presenta la parella com un espai de creixement personal: “La pareja no es una relación de ayuda, pero es una relación que ayuda al desarrollo personal”

Mostra els desequilibris que es produeixen en la parella per la mala interpretació entre el donar i el rebre: “quien únicamente da parece que se hace más grande, y quien sólo tiende a tomar parece que se hace más pequeño”.  Això, sens dubte, provoca un clar desgast que va passant factura al llarg de la relació.

Aborda diferents vicissituds per les quals pot atravessar una relació de parella i també el saludable que és, si aquesta relació de parella no és possible, poder elaborar un bon tancament, necessari pe tal que cada membre de la parella continuï el seu camí.

Bon amor i mal amor. I es que l’amor no és suficient per assegurar el benestar: fa falta el bon amor“En el buen amor, uno más uno suman más que dos.” “El buen amor es con los ojos abiertos: es aquel capaz de mirar y ver la realidad, respetarla y aceptarla”.  “Está basado en el orden, en el equilibrio, en la mirada dirigida a la vida, en la apertura de corazón”.

Inspirat en un poema del monjo budista Thich Nhat Hanh,  “Interrelaciones” (recollit en el capítol 31) que escriu aquest després d’escoltar l’oració de Fritz Perls de “Jo sóc jo i tu éts tu”, l’autor escriu: “Si tomamos la pareja desde un punto de vista espiritual, son los individuos los que sirven a la pareja y no al revés. Y en un plano más profundo, la pareja sirve a la vida.”

Facebook Pagelike Widget