Hablar con el cuerpo

8 juny 2020

Hablar con el cuerpo: La expresión corporal, un camino para el bienestar

(2013)
Carbajal, Luis
Barcelona: Comanegra

Luis Carbajal, des de la seva dilatada formació integral i amb un llarg recorregut realitzant tallers de treball corporal, ens ofereix aquesta obra en la qual ens mostra la seva comprensió del cos des d’una perspectiva integativa d’allò físic, emocional i mental…fins a l’essència d’allò espiritual, formant així un tot harmònic.     Un llibre en el qual les tècniques terapèutiques i corporals s’uneixen per a fer possible desde la diversitat l’enriquiment de la persona que, sense dubte, troba en aquest llibre, com el seu títol indica, “un camí per al benestar”.     El treball corporal, per tant, com a eina terapèutica per a incloure tant en la teràpia individual com l’enriquiment que suposa portar-lo a terme a la teràpia grupal.   Una obra que destaca també per la seva didàctica ja que va incloent en ella teoria i pràctiques a realitzar.

Ampliar comentari

Ens diu Graciela Figueroa en el pròleg:Dejar que el cuerpo hable, hablar con él, escucharlo. ¿qué es lo que me dice la vida ahí dentro? Sentir, expresar y la certeza de que el camino es para el bienestar. … Luis “des-cubre” lo lúdico, lo terapéutico, lo creativo, lo estético en su trabajo integrativo.” (Pàg. 14)

Amb transparència i senzillesa l’autor va mostrant el seu recorregut per diferents tècniques corporals practicades. Així, des de la seva pròpia vivència ha anat unint elements de cadascuna d’ella, construïnt la seva “fórmula” per a realitzar la seva proposta de Treball Corporal Integratiu.

“Lo integrativo, en mi caso, busca la convivencia y la interacción respetuosa de varias técnicas. En el fenómeno integrativo no se pierde la identidad original, sino que se busca un enriquecimiento desde la diversidad.” (Pàg. 21)

Un treball corporal que efectivament integra l’obertura a l’exterior i el descobriment interior a l’entendre l’expressió com un: Todo acto expresivo se basa en un movimiento de doble dirección. por una parte tenemos el movimiento del mundo exterior hacia la persona, que se denomina “impresión”; y por otra tenemos el movimiento de la persona hacia el mundo exterior; que es la “expresión” propiamente dicha.” (Pàg. 30)  La creatividad, la originalidad, la naturalidad y la espontaneidad serán pues, cualidades asociadas a todo trabajo de expresión y terapéutico que se precie” (Pàg. 49)

Des de la seva generositat, ens mostra al finalitzar cada capítol, un o varis “casos pràctics” realitzats en diferents tallers corporals. De la mateixa manera també mostra les eines que ve utilitzant, on s’inclou, per exemple, un llistat de músiques i tècniques per a realitzar treballs dels diferetns centres d’energia, convertint aquest llibre en una guia pràctica i didàctica per a terapeutes i professionals de la salut.

“Objetivo: Recuperar toda nuestra capacidad corporal, de disfrute y de aprendizaje, todos nuestros sentidos en el más amplio término, sin dejar de perder nuestra capacidad expresiva y de escucha corporal con nuestro ser”.

Facebook Pagelike Widget