Hara

8 juny 2020

Hara: Centro Vital del Hombre 

(2005) – (8 ed.)
Dürckheim, Karlfried Graf
Bilbao: Mensajero

Aquest llibre us permetrà centrar-vos i connectar-vos amb el centre d’energia vital situat al ventre: el hara.    La vinculació amb la terra us permetrà desenvolupar la capacitat de ser pràctics en la vida quotidiana i realistes respecte  a les idees i els projectes que voleu engegar.   El treball pràctic de la respiració és també un dels temes principals d’aquest llibre la lectura del qual com es diu vulgarment “desenneurarà” a qualsevol lector.   Una obra que recomanem des del hara a tots aquells que us trontolla, amb major o menor mesura, el principi de realitat, us aclapara el pes feixuc de la vostra part racional i voleu sentir com la vostra força natural us ajuda a viure amb més plenitud.

Ampliar comentari

Aquest  llibre ens parla del “hara”, al qual defineix com “una força natural que ens ajuda a viure”. Una obra per potenciar l’instint de supervivència

Conèixer el Hara no és privatiu dels japonesos, sinó que posseeix un significat humà d’abast general. Aquesta obra té per objecte iniciar els homes a reconèixer la naturalesa i el sentit de Hara

L’obra aposta per una fe viva,  recolzada com la fe de sempre, en tres pilars: una experiència viscuda, reconèixer aquesta experiència i exercici. Posa, doncs, en valor les experiències “essencials” de l’ésser humà en tant que obren la porta que condueix a les grans veritats i a les lleis de la vida, però també mostra la via de l’exercici el qual oferirà la disposició que s’ajusta a aquelles veritats i lleis i que és condició necessària per a tota fe i maduració.

Descobrir el Hara és una aproximació a aquest treball. El Hara pels Japonesos és el fet de posseir un «estat de ser» que implica a tot el ser humà, permetent-li obrir-se a les forces i a la unitat de la vida original, així com manifestar-la.

Un llibre que també ens parla de la importància de la respiració,  entenent que “la respiració  ens permet prendre consciència de la nostra pertinença a la Gran Vida”. La respiració té tres nivells de consciència: físic,  consciència de la pròpia respiració personal, la capacitat de prendre consciència de posar la respiració al servei de que és transcendental.

Una obra que, en definitiva, ensenya “a viure recolzats en el hara en la recerca de l’Ésser essencial”.

Facebook Pagelike Widget