La vieja y novísima gestalt

8 juny 2020

La vieja y novísima gestalt:
Actitud y práctica de un experiencialismo ateórico

(2013) – (12 ed.)
Naranjo, Claudio
Santiago de Chile: Cuatro Vientos

Si esteu interessats en potenciar una actitud autèntica que us permeti un autoconeixement més profund i una comunicació sincera i creativa amb els que us envolten, aquí teniu un llibre que us hi ajudarà decididament.   Una obra que us proporcionarà els fonaments teòrics i les eines pràctiques per entendre i integrar el que és una actitud més sana.   I ho aprendreu a partir de diverses dinàmiques vivencials; en aquest sentit, us animem especialment a llegir i posar en pràctica l’exercici del contínuum de l’atenció en el context de la meditació.   Un llibre fonamental per a tota persona interessada en la recerca interior.

Ampliar comentari

Aquest llibre és un homenatge a aquella teràpia Gestalt que va cristal·litzar en l’etapa de maduresa de Perls en Esalen.

En aquest sentit, entenent que no van ser les seves teories el que van produir l’impacte amb F. Perls i la seva teràpia. Va ser la seva actitud d’autenticitat, la seva creença en la consciència del moment, la seva creativitat que ens proporciona el fet de buidar-nos de pensaments i la comunicació sincera… Aquest llibre tracta precisament de com és i de com es desenvolupa aquesta actitud, aquesta filosofia de vida.

Una actitud basada en el ser que Claudio Naranjo descriu amb paraules de F. Perls:

 “Ser terapeuta és ser uno mismo, y viceversa… En su mente no existia división entre ser lo que era y hacer su trabajo… Confiaba en que el hecho de ser era contagioso… Para él, ser significaba estar aquí y ahora, estar consciente y ser responsable”; es decir, estar detrás de las propias acciones y sentimientos.”

 Obra publicada l’any 1989, tot i ser començada vint anys abans, estant encara en estret contacte amb Perls, té quatre parts ben diferenciades:Una teòrica, sobre la primacia de l’actitud i la transmissió de l’experiència. Directe i clar per trencar amb el nostre joc neuròtic ens proposa:

“el camino de la felicidad es comenzar siendo feliz de inmediato, el camino a la sabiduría es renunciar en este mismo momento a la estupidez”

Una segona tècnica, que inclou diferents exercicis característics de la teràpia gestalt. Una tercera en la qual comparteix experiències d’activitats terapèutiques i reflexions sobre elles complementant el material clínic amb algunes observacions teòriques, i, finalment, una quarta en què suggereix algunes aspectes, base de futures obres seves, per a revisar la teràpia gestalt.

Claudio creu i diu que es possible, el procés terapèutic acaba donant els seus fruits:

“Si podemos descubrir nuestra libertad dentro de nuestra esclavitud, también podemos descubrir nuestra alegria esencial bajo la cubierta de la victimización”

 

Facebook Pagelike Widget