Grups i Teràpies regulars

Teràpia Psicològica – Individual,
de Parella, Familiar i Infantil 

Teràpia corporal

Grup de Seguiment d’Atenció

Grup de meditació